Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Radyodiagnostik AD 1995 yılında Yard. Doç. Dr. Meltem Uzundurukan Çetin başkanlığında kurulmuştur. Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin bodrum katında bir konvansiyonel röntgen ve bir gri skala ultrasonografi cihazı ile hizmete başlanmıştır. 1998 yılında cihaz parkına bir spiral BT cihazı ile bir mamografi cihazının alınması ve daha sonra kullanıma giren ikinci bir konvansiyonel röntgen cihazının eklenmesiyle hastanemizin görüntüleme ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmıştır. Bu dönemde alınan skopi cihazı ise yeni hastanede kullanıma girmiştir.
 
 
      Ocak 2001 tarihinde halen hizmet verilen yeni hastane binasına taşınılmıştır. Yeni binaya geçişle birlikte cihaz ve öğretim üyesi sayısı da artarak kliniğimiz yalnız Isparta’ya değil bölgeye hizmet verir hale gelmiştir. 2008 yılında çok kesitli BT cihazının alınmasıyla kardiak BT ve BT anjiografi incelemelerine başlanmıştır. BT cihazı ile aynı tarihlerde kurulan (DSA) anjiografi cihazı vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerin yapılmasına olanak sağlamıştır.
 
 
Radydiagnostik anabilim dalı düzenli olarak her gün poliklinik hizmeti veren bir birimdir.
 
      Günlük çalışmalara ek olarak 24 saat acil görüntüleme hizmeti verilmekte ve acil girişimsel işlemler de yapılmaktadır.
Kliniğimizin kuruluşundan Mayıs 2011 tarihine kadar 22 araştırma görevlisine uzmanlık verilmiştir. 
 
 
 
KLİNİĞİMİZDE
İlaçlı ve ilaçsız röntgen incelemeleri
Tüm ultrasonografik incelemeler ve Doppler incelemeleri toplam 4 adet üst düzey doppler cihazı ile sürdürülmektedir.
Meme kanseri taraması ve tanısal mamografi incelemeleri ile memeye yönelik iğne biyopsisi ve tel ile işaretleme gibi girişimsel işlemler
BT anjiografi, 3-boyutlu BT ve sanal endoskopik incelemeler de dahil olmak üzere tüm BT incelemeleri
Kas-iskelet ve nörolojik MR incelemeleri
İnce ve kalın iğne biyopsileri, abse drenajı, perkütan biliyer drenaj gibi nonvasküler girişimsel işlemler yapılabilmektedir. Vasküler girişimsel işlemlerin tamamı (embolizaasyon, tümör tedavisi, stentleme, balon anjiyoplasti vb) yapılabilmektedir.   
Hizmet alımı ile kurulan 1,5 Tesla MR cihazıyla kliniğimizde dinamik MR, batın MR incelemeleri, perfüzyon ve spektroskopi çalışmaları da dahil yapılabilmektedir.
 
 
 
İLETİŞİM:  211 28 65 
 
Son güncelleme tarihi: 16.6.2017
Yukarı çık