Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Psikiyatri Anabilim Dalımız; İnsanın davranış ve uyum bozukluklarını inceleyen ve yaşama genel uyumu bozan günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, gibi durumları değerlendiren, tüm bu bozuklukların gelişmesini ve belirtilerini araştıran ve bunların düzeltilmesini gaye edinen seçkin ve nitelikli öğretim üyesine sahip bir kliniktir. Kişinin subjektif hayatının bozulması, diğer kişiler ve toplumla olan ilişkilerinin aksamasına sebep olur.
 
      Ruhsal rahatsızlığın kişinin yaşamında oluşturduğu olumsuzluklar bireyi toplumdan ve dış gerçeklerden ve iş hayatından soyutlayarak verimsiz bir yaşama sürükleyebilir. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç, elektrokonvulzif tedavi vb ) olduğu gibi, insanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de meslek alanımızda yer alır.
      Psikiyatri Anabilim Dalı 04.02.1993’de kurulmuştur. Anabilim Dalımızda halen 3 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
 
ANABİLİM DALIMIZIN MİSYONU
      Psikiyatri alanında örnek hastane olmak için ruh sağlığı ve sinir hastalıkları anabilim dalında projeler üreten, hastalarca her zaman tercih edilen bir kurum olmak.
 
ANABİLİM DALIMIZIN VİZYONU
      Bilimsel veriler ışığında teşhis ve tedavi uygulayan, etik değerlere ve hasta haklarına saygılı, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları alanında öncü ve hastaların güvenerek tercih ettiği bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak yoluna devam etmektir.
     
      Kliniğimizde; Deliryum, Demans, Amnestik ve diğer bilişsel bozukluklar Alkol ve Maddeye Bağlı Bozukluklar Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Duygudurum Bozuklukları Anksiyete Bozuklukları Somatoform Bozukluklar Yeme Bozuklukları Normal Uyku ve Uyku Bozuklukları Zeka Geriliği Öğrenme Bozuklukları Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tik Bozuklukları Geriatrik Psikiyatri Psikoterapi Kişilik Bozuklukları Cinsel İşlev Bozuklukları Adli Psikiyatri Disosiyatif Bozukluklarve Dürtü Kontrol ve Uyum Bozuklukları’nın tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.
 
      Anabilim Dalımızın 4 adet polikliniği (genel, adli, duygudurum ve izlem poliklinikleri), psikometri ünitesi ve 12 yataklı bir servisi bulunmaktadır. Yılda 11 binin üzerinde hasta muayenesi yapılmaktadır. Kliniğimiz 10 nolu peronda hizmet vermektedir.
 
      Psikometri: Psikolojinin diğer alanlarına hizmet verir. Psikometrik psikoloji, davranışların ölçülmesi ve istatistik yöntemlerin psikolojiye uygulanması, davranışın açıklanması ve yorumlanmasında değerlendirilmesi yararlanılabilecek matematiksel modellerin geliştirilmesi ile ilgili bir bilim dalıdır.
 
 
 
İLETİŞİM: 211 91 72 
Son güncelleme tarihi: 10.5.2017
Yukarı çık