Süleyman Demirel Üniversitesi
 
 
BÖLÜM TANITIMI
      Göz hastalıkları kliniğimiz, tıp fakültesinin kuruluş aşamasından bugüne kadar sürekli gelişerek ve yenliklere hızla ayak uydurarak bölgemizde önemli bir referans merkezi olmuştur. Klinik kadromuz, herbirisi göz hastalıklarının farklı alanlarında çok özel bilgi birikimi ve tecrübeye sahip üç adet öğretim üyesi ve beş adet asistan kadrosunun yanında tecrübeli yardımcı personelden oluşmaktadır.
 
 
Retina hastalıkları
Vitreoretinal cerrahi
Glokom
Üvea hastalıkları
Katarakt
Okuloplastik cerrahi
Gözkapağı ve gözyaşı sistemi cerrahisi
Şaşılık
Kornea hastalıkları
Katarakt
Pediatrik oftalmoloji(çocuk göz hast.)
Prematür retinopatisi
Kontakt lens uygulamaları
Katarakt
 
 
      Poliklinik hizmetleri,üç adet genel poliklinik yanında retina,glokom,şaşılık ve pediatrik oftalmoloji,okuloplastik cerrahi,kornea ve kontakt lens birimlerinde verilmektedir.
 
 
Yataklı servisimiz 15 adet yatak ile, ameliyathanemiz ise haftanın 5 günü ameliyat yapılabilecek şekilde hizmet vermektedir.Ayrıca acil hasta kabulü , takibi ve gerekirse cerrahi müdahalesi 7 gün , 24 saat yapılmaktadır.
Kliniğimizi ön plana çıkaran,her göz kliniğinde yapılmayan farklı uygulamaların yapıldığı alanlar ise retina hastalıkları tanı, tıbbi tedavi ve cerrahisi, okuloplastik cerrahi,çocuk göz hastalıkları ve şaşılıklar, prematür retinopatisi takip ve müdahalesi,kontakt lens uygulamaları,kornea hastalıkları ve glokom müdahaleleridir.
Bu meyanda, kliniğimizde yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır.
 
TANIYA YÖNELİK İŞLEMLER
Kornea topografisi
Görme alanı
Retina anjiyografisi
Retina kalınlık ölçümü ve kesit alınması(OCT)
Arka segment ultrasonografisi
Kornea kalınlığı ölçümü
Kornea eğriliği ölçümü
Otomatik Kırma kusuru ölçümü ve gözlük numarası tespiti
Göz tansiyonu ölçümü
Şaşılık ölçümleri
 
 
TANI VE TEDAVİ OLARAK YAPILAN İŞLEMLER
Göziçi ilaç uygulamaları
Diabet ve hipertansiyon hastalarının takip ve tedavisi
Retina argon laser uygulamaları
Prematür retinopatisi(ROP) takip ve laser uygulamaları
Sarı leke hastalığı takip ve tedavisi
Retina dekolmanı cerrahisi
Makula deliği tedavisi
Fotodinamik tedavi
 
 
DİĞER VİTREORETİNAL CERRAHİ MÜDAHALELER
Fako yöntemi ile katarakt ameliyatları
Gözkapağı hastalıkları ve deformitelerinin cerrahisi
Kapak bozukluklarında Botox uygulamaları
Kapak düşüklüğünün cerrahi onarımı
Göz etrafı kozmetik girişimler
Doğuştan veya edinsel gözyaşı kanalı tıkanıklığı cerrahisi
Probing ve tüp uygulamaları
Kapak ve konjonktiva tümörü cerrahisi
Gözünü kaybetmiş hastaların protez uygulamaları
Amnion membran transferi
Şaşılık ameliyatları
Kornea hastalıkları tanısı ve takibi
Keratokonus hastalarında sert lens uygulamaları
Kontakt lens uygulamaları
 
 
 
İLETİŞİM: 211 91 94 
Son güncelleme tarihi: 10.5.2017
Yukarı çık