Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
 
        Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1996 yılında Dr.T. Ahmet SEREL tarafından kurulmuştur ve ilk olarak şehir merkezinde bulunan Isparta Devlet Hastanesi taş binasında hizmet vermeye başlamıştır. Kliniğimiz tıp fakültesi hastanesinin 2 Ocak 2001 yılında 550 yataklı yeni binasının 4. Katında yataklı servis olarak hizmet vermeye başlamıştır. Şu anda kliniğimizde 3 Profesör ve 2 Doç. olmak üzere 5 öğretim üyesi ve asistan doktor hizmet vermektedir. Kliniğimiz 18 yatak kapasiteli olup Isparta ve çevresindeki illere kesintisiz hizmet vermektedir.
 
       
      Anabilim dalımızdan bugüne kadar 15 hekim uzman olmuştur. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 2013 yılından bu yana Prof.Dr. A. Sedat Soyupek yürütmektedir. Kliniğimizde yılların verdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile hastalarımıza Avrupa standartlarında hizmet verilmektedir. Kliniğimizde üroloji adına tanı ve tedavi için gerekli üniteler mevcuttur.
 
 
ÜROLOJİ KLİNİĞİ ÜNİTELERİ
-Sistoskopi Ünitesi, Üroflowmetri
-Ürodinami Ünitesi
-Androloji Laboratuvarı
-2 adet Ultrasonografi Odası (Transrektal USG eşliğinde prostat biopsisi)
-Lokal müdahale odası
 
 
ÜROLOJİ KLİNİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR
Üroonkoloji
        Kliniğimizde başlıca ürogenital sistem tümörlerinin operasyonu başarı ile gerçekleştirilmektedir.
-Mesane kanseri (TUR-Mt, Radikal Sistektomi)
-Prostat Kanseri (Radikal Prostatektomi)
-Böbrek Kanseri (Radikal Nefrektomi)
 
Endoüroloji
        Kliniğimizde iyi huylu prostat büyümesi, böbrek, üreter ve mesane taşlarının tedavisi, bazı böbrek kanserleri ve prostat kanserlerinin laparoskopik olarak tedavisi gerçekleştirilmektedir.
-TUR-P, Üretrotomi interna
-Laparoskopik radikal nefrektomi
-Laparoskopik radikal prostatektomi
-Laparoskopik Piyeloplasti (Böbrek çıkış darlığı ameliyatı)
-Kapalı Taş Ameliyatları : -Perkütan nefrolitotomi
-Ureterorenoskopi
-Laparoskopik Taş Ameliyatları
 
 
Androloji
        Kliniğimizde infertilite ile ilgili operasyonlar ve sertleşme problemi ile ilgili operasyonlar başarı ile gerçekleştirilmektedir.
-Mikroskopik varikoselektomi
-Mikro TESE,MESE
-Penil Protez
-Penil vasküler cerrahi
-Penis eğriliği operasyonları
 
Çocuk Ürolojisi
        Kliniğimizde çocukları ilgilendiren ürolojik problemlere tanı ve tedavi uygulanmaktadır.
-Sünnet
-İnmemiş testis
-Çocuk hastaların her türlü ürolojik taş hastalığı
-Vezikoüreteral Reflü (VUR) (İdrar geri kaçağı)
-Hipospadias (Peygamber sünneti)
-Laparoskopik böbrek çıkış darlığı operasyonu
 
 
 
İLETİŞİM: 211 91 92 
 
Son güncelleme tarihi: 19.6.2017
Yukarı çık