Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Kardiyoloji Anabilim Dalı, 1997 yılında kurulmuştur. Oniki yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 22 yataklı servis ve 15 yataklı anjiyografi servisi ile Isparta ve çevresine (Isparta ilçeleri, Burdur, Dinar, Sandıklı, Başmakçı, Serik vb) kalp sağlığı hizmeti sunmaktadır. Hizmet sunumunda, modern, kanıta dayalı ve çağdaş tedavi yöntemleri hedeflenmektedir.
 
 
      Ayrıca, kalp sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de sunmaktadır. Ekim 1999 tarihinden itibaren, Anjiyografi ve hemodinami laboratuarı kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Haziran 2011’de kliniğimiz gerçek zamanlı üç boyutlu görüntüleme yapan Renkli Doppler Ekokardiyografi cihazına kavuşmuştur. Kliniğimiz şuan, 4 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi doktorla halkımıza hizmet vermektedir.
 
AYAKTAN VE YATAN HASTALARA HİZMET VEREN BİRİMLER
Kardiyoloji polikliniği
Ekokardiyografi laboratuarları
Eforlu EKG
Holter EKG
Tansiyon holteri
Tilt testi
Koroner anjiyografi laboratuarı
 
VERİLEN HİZMETLER
1. Poliklinik hizmetleri
2. Koroner arter hastalığının tanı ve tedavisine yönelik;
Eforlu EKG
Ekokardiyografi
Stres ekokardiyografisi
Koroner anjiyografi
Koroner artere balon ve stent uygulamaları (daralmış veya tıkanmış damarın açılması)
3. Kalp kapak hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik
Renkli Doppler Ekokardiyografi (Gerçek zamanlı renkli üçboyutlu),
Transözafagiyal ekokardiyografi (Yemek borusundan kalbin incelenmesi)
Daralmış mitral ve pulmoner kapakların balonla genişletilmesi
4. Ritim bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik;
Eforlu EKG
Holter EKG
Tilt testi
Elektrofizyolojik çalışma
Radyofrekans kateter ablasyon (Radyo-dalga enerjisiyle ritim bozukluğu tedavisi)
Kalıcı kalp pili takılması (İki odacık ve üç odacıklı)
İmplate-edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD, Yaşamı tehdit eden ritim bozukluklarında şok verip yaşam kurtaran şok cihazı) takılması
5. Bazı kalp yetersizliği hastalarına üç odacıklı kalp pili takılması
6. Doğumsal kalp hastalıklarının (Kalpte delik vb.) tanı ve tedavisine yönelik;
Üç boyutlu renkli transtorasik ve transözafagiyal ekokardiyografi
Kalp kateterizasyonu
ASD, PDA gibi kalp deliklerinin ameliyatsız özel cihazlarla kapatılması
7. Periferik damar hastalıklarına yönelik;
Kol, bacak ve böbrek damarlarına balon ve stent uygulamaları
 
 
 
İLETİŞİM: 211 91 47 
 
Son güncelleme tarihi: 30.12.2019
Yukarı çık