Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet ALTINBAŞ
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet ALTINBAŞ
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462119343
E-Posta ahmetaltinbas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 9.7.1989
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
girişimsel kardiyoloji koroner arter hastalığı kalp yetmezliği metabolik sendrom kalp kapak hastalıkları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Acar G, Dede Ö, Türker Y, Akçay S, Altınbaş A. "Koroner arter anevrizmalı hastaların anjiyografik ve klinik özellikleri: 52 hastanın retrospektif incelenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi", S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.;15(4):1-5, (2008)
 • 2 Özaydın M, Kahraman H, Varol E, Aslan SM, Dogan A, Altınbaş A. "Herbisidlere maruz kalma ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişki", S.D.Ü. Tıp Fak. Derg, 14(3):13-16 (2007)
 • 3 Varol, E., Şahin M., Aslan S.M., Özaydın M., Altınbaş A. "Obez Hastalarda Kısa Dönem (1 Aylık) Orlistat Tedavisinin Plazma Lipid Düzeylerine Etkisi", SDÜ Tıp Fak. Derg. 13, 1-3, (2006).
 • 4 Varol E., Özaydın M., Köroğlu BK., Altınbaş A., Doğan A. "Kalp yetersizliği kılavuzlarına uymada uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar", SDÜTF Dergisi; 12(1): 32-4, 2005.
 • 5 Doğan, A., Acar G., Gedikli Ö., Özaydın M., Altınbaş A., Uçarcı Y., Kınay O., Nazlı C., Kahraman H., Ergene O., "Atriyal Fibrilasyonlu Vakalarda Konversiyon Şeklinin P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkileri", TGE Dergisi; 1(2): 76-81 (2004)
 • 6 Varol E., Baykal Z., Köroğlu BK., Özaydın M., Altınbaş A. "Dislipidemik hastalarda 4 haftalık kısa dönem günde tek doz 200mg mikronize fenofibrat tedavisinin etkinlik ve güvenirliği", SDÜTF Dergisi; 11(3): 12-5, 2004.
 • 7 Altınbaş A., Gedikli Ö., Özaydın M., Doğan A., Kahraman H., Acar G. "Kas bandı tespit edilen olguların anjiyografik özellikleri: 42 olgunun retrospektif incelenmesi", MN Kardiyoloji; 10(5): 360-363 (2003).
 • 8 Doğan A., Ergene O., Nazlı C., Kınay O., Öztürk M., Altınbaş A., Ergene Ü., Gedikli Ö., Hoşcan Y. "Yeni atriyal fibrilasyonda kendiliğinden sonlanma belirleyicileri ve propafenon ile uzun süreli sinüs ritminin idamesi", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; 31(7): 392-399 (2003).
 • 9 Eroğlu F., Özmen S., Yavuz L., Uçar A., Gökçe B., Altınbaş A. "Genel anestezi altında supin pozisyondan prone pozisyona geçişte atriyal fibrilasyon: olgu sunumu", İnsizyon; 5(4): 220-223 (2002)
 • 10 Doğan A., Altınbaş A., Özgüner F., Koşar A. "Akut koroner sendromlarda trombosit volümü", TGKD; 5(2): 86-89, 2001.
 • 11 Şahin Ü., Altınbaş A., Tunç E., Ünlü M., Akkaya A., "Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri ve öksürük", Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 48(2): 106-110 (2000).
 • 12 Doğan A., Özgüner F., Altınbaş A., "Kronik kalp yetmezliğinde ötiroid hastalık sendromu", MN Kardiyoloji, 7(4): 304-307 (2000).
 • 13 Doğan A., Tunç E., Altınbaş A., Ozgüner F., Aygündüz M., "Erkek akut miyokard infarktüslü vakalarda estradiol ve testosteronun rolü", MN Kardiyoloji, 6(3): 175-179 (1999).
 • 14 Altınbaş A., Doğan A., Uçarcı Y., Ergene O., "Esansiyel hipertansiyonlu olgularda doksazosin tedavisinin QT dispersiyonu üzerine etkisi", Türk Kardiyoloji Dergisi, 2(3): 160-164 (1999).
 • 15 Gök H., Korkmaz G., Tokaç M., Korkut B., Cin VG., Altınbaş A., Telli HH., "Kalp kası bandı bulunan olguların değerlendirilmesi", MN Kardiyoloji, 5(1): 22-27 (1998).
 • 16 Keser A., Altınbaş A., Ulucan Ş., Özdemir K., Tokaç M., Korkut B., Gök H., "Stabil angina pektoris olgularında aritmi prevalansı ve prognostik önemi", Türk Kardiyoloji Dergisi, 1 (4): 204-212 (1998).
 • 17 Doğan A., Altınbaş A., Özgüner F., "Primer hiperkolesterolemili vakalarda kısa süreli pravastatinin etkinliği", S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 5(4): 143-147 (1998).
 • 18 Özgüner F., Genç O., Altınbaş A., Doğan A., Şahin Ü., Koyu A., "Pasif sigara içiciliğinin solunum fonksiyonlarına ve melatonin düzeyleri üzerine etkisi", S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 5(4): 149-152 (1998).
 • 19 Altınbaş A., Doğan A., Özgüner F., "Kısa süreli losartan tedavisinin hafif ve orta derece esansiyel hipertansiyonlu olgulardaki etkileri", S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 5(4): 175-177 (1998).
 • 20 Altınbaş A., Gök H., Korkut B., Keser A., "Koroner arter hastalığında fibrinojen ve faktör VII'nin rolü" , MN Kardiyoloji, 4(3):222-229 (1997).
 • 21 Korkut B., Gök H., Sardohan Ö., Altınbaş A., Zengin N., "Asemptomatik tip II diabetli olgularda sessiz koroner arter hastalığının prevalansı ve buna etki eden faktörler", MN Kardiyoloji, 4(3): 230-233 (1997).
 • 22 Korkut B., Ulucan Ş., Gök H., Altınbaş A., "Önemli koroner arter hastalığı tanısında ST-segment çökmesinin ST-segment / kalp hızı indeksi yöntemiyle karşılaştırıl-ması" Yeni Tıp Dergisi, 14(5): 261-264 (1997).
 • 23 Gök H., Korkut B., Çelik M., Koçyiğit A., Telli HH., Altınbaş A., "Menapozun koroner arter hastalığı ile ilişkisi", MN Kardiyoloji, 3(1): 23-26 (1996).
 • 24 Gök H., Korkut B., Çelik M., Altınbaş A., Tokaç M., "Koroner arter anevrizması: 29 olgunun değerlendirilmesi", Türkiye Tıp Dergisi, 3(3): 183-188 (1996).
 • 25 Korkut B., Gök H., Cin VG., Altınbaş A., Şahingeri M., Salman A., "Koroner arter hastalığında insülin ve C-peptidin rolü", MN Kardiyoloji, 3(4): 334-340 (1996).
 • 26 Gök H., Korkut B., Altınbaş A.,Tokaç M., Telli HH., "Erken postinfarktüs angina ve prognostik önemi", MN Kardiyoloji, 2(2): 109-113 (1995).
 • 27 Yeksan M., Korkut B., Altınbaş A., Gök H., Sağmanlıgil Ş., Koşar A., Telli HH., "Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda prematür kalp kapak tutulumu", MN Kardiyoloji, 2(3): 177-180 (1995).
 • 28 Gök H., Korkut B., Altınbaş A., Cin VG., Tavlı T., Telli HH., "Erken koroner anjiyoplasti sonuçlarımız", MN Kardiyoloji, 1: 179-184 (1994).
 • 29 Gök H., Korkut B., Altınbaş A., Tokaç M., Cin VG., Telli HH., "Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda ventriküler aritmi ve prognoza etkisi", S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 10(2): 167-172 (1994).
 • 30 Gök H., Altınbaş A., Korkut B., Tol H., Tokaç M., Okka M., Telli HH., Balevi Ş., Endoğru H., "Behçet hastalığı ve kardiyovasküler sistem", T. Klin. Kardiyoloji, 7(4): 209-212 (1994).
 • 31 Tavlı T., Altınbaş A., Korkut B., Gök H., "Hipertansif hastalarda kısa süreli perindopril tedavisinin kalbin fonksiyonları ve kitlesi üzerine etkileri", S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2): 172-182 (1993).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Varol E, Ozaydin M, Sahin M, Altinbas A, Kosar F. "vWf levels as a circulating marker of endothelial dysfunction in patients with hypertrophic cardiomyopathy", Indian Heart J. 2005 Nov-Dec;57(6):655-7.
 • 2 Dogan A., Özgüner F., Altınbaş A., Koşar A., "Effect of smoking on protein C and protein S in patients with coronary artery disease", Biomed Res, 11(1): 73-77 (2000).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Plasma lipoprotein(a) levels in patients with slow coronary flow. By:Yucel, H (Yucel, Habil)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Abdullah)[ 2 ] ; Altinbas, A (Altinbas, Ahmet)[ 2 ] ; Akcay, S (Akcay, Salaheddin)[ 3 ] ; Icli, A (Icli, Atilla)[ 4 ] ; Ceyhan, BM (Ceyhan, Betul Mermi)[ 5 ] POSTEPY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ Volume: 9 Issue: 4 Pages: 323-327 DOI:.5114/pwki.2013.38404 Published: DEC 2013
 • 2 Antihypertensive drugs and inflammation in acute ischemic stroke as a predictor factor of future cardiovascular mortality. Benbir G, Ince B, Kumral E, Ongen Z, Kultursay H, Tokgozoglu L, Oto A, Tuzun H; ARDA Investigators. Collaborators (38) Utku U, Forta H, Arpaci B, Ozeren A, Alioglu Z, Soyuer A, Selcuki D, Koyuncuoglu HR, Ozalp K, Ozbabalik D, Bakar M, Ozge A, Demirkaya S, Kozan O, Sancaktar O, Altinbas A, Semizer E, Sonmez K, Serdar A, Muderrisoglu H, Korkmaz S, Iyisoy A, Sahin M, Ozdemir R, Kusaklioglu H, Ozdemir R, Gokce M, Aytekin V, Senocak H, Boyaci B, Altuntas Y, Koksoy C, Gurbuz A, Cinar B, Yanliz H, Kolbakir F, Kayabali M, Ozbaran M. Inflammation. 2012 Feb;35(1):65-73.
 • 3 Dede O, Varol E, Altinbas A, Varol S. “Chronic Fluoride Exposure Has a Role in Etiology of Coronary Artery Ectasia: Sialic Acid/Glycosaminoglycan Ratio”. Biol Trace Res.; 143(2): 695-701, 2011.
 • 4 Ozaydin M, Turker Y, Erdogan D, Karabacak M, Dogan A, Varol E, Gonul E, Altinbas A. “The association between previous statin use and development of atrial fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome". Int J Cardiol; 28;141(2): 147-50, 2010.
 • 5 Varol E, Akcay S, Ozaydin M, Erdogan D, Dogan A, Altinbas A. “Mean platelet volume is associated with insulin resistance in non-obese, non-diabetic patients with coronary artery disease”. J Cardiol; 56(2): 154-8, 2010.
 • 6 Dogan A, Gedikli O, Ozaydin M, Acar G, Avsar A, Altinbas A. “Mitral annular velocity by Doppler tissue imaging for the evaluation of atrial stunning after cardioversion of atrial fibrillation”. Int J Cardiovasc Imaging; 25(2): 113-20, 2009.
 • 7 Hoscan Y, Ozgül M, Altinbas A. “Mitral valve replacement impairs the flow in the left atrial appendage in mitral regurgitation”. Acta Cardiol; 63(1): 53-8, 2008.
 • 8 Sahin M, Varol E, Ozaydin M, Altinbas A, Aydin O, Aslan SM, Dogan A, Kaya S. “Comparison of neopterin levels in patients with coronary artery ectasia versus patients with obstructive coronary artery disease”. South Med J; 101(5): 476-9, 2008.
 • 9 Dogan A, Varol E, Ozaydin M, Acar G, Gedikli O, Altinbas A, Kinay O, Nazli C, Kahraman H, Ergene O. “The effect of conversion type on P wave dispersion in patients with atrial fibrillation”. Minerva Cardioangiol; 56(5): 477-82, 2008.
 • 10 Ozaydin M., Dogan A., Varol E., Kapan S., Tuzun N., Peker O., Aslan SM., Altinbas A., Ocal A., Ibrisim E. "Statin Use before By-Pass Surgery Decreases the Incidence and Shortens the Duration of Postoperative Atrial Fibrillation", Cardiology. 2006 Jul 18;107(2):117-121
 • 11 Varol E, Ozaydin M, Altinbas A, Aslan SM, Dogan A, Dede O. Elevated carbohydrate antigen 125 levels in hypertrophic cardiomyopathy patients with heart failure. Heart Vessels. 2007 Jan;22(1):30-3.
 • 12 Gedikli O, Dogan A, Altuntas I, Altinbas A, Ozaydin M, Akturk O, Acar G. "Inflammatory markers according to types of atrial fibrillation" Int J Cardiol. 120 (2): 193-7, 2007
 • 13 Gedikli O, Altinbas A, Orucoglu A, Dogan A, Ozaydin M, Aslan SM, Acar G, Canatan D. “Elastic properties of the ascending aorta in patients with beta-thalassemia major”. Echocardiography; 24(8): 830-6, 2007.
 • 14 Kahraman H, Ozaydin M, Varol E, Aslan SM, Dogan A, Altinbas A, Demir M, Gedikli O, Acar G, Ergene O. The Diameters of the Aorta and Its Major Branches in Patients with Isolated Coronary Artery Ectasia. Tex Heart Inst J. 2006;33(4):463-468.
 • 15 Ozaydin M, Varol E, Aslan SM, Kucuktepe Z, Dogan A, Ozturk M, Altinbas A. "Effect of atorvastatin on the recurrence rates of atrial fibrillation after electrical cardioversion", Am J Cardiol. 2006 May 15;97(10):1490-3.
 • 16 Ozaydin M, Dede O, Dogan A, Aslan SM, Altinbas A, Ozturk M, Varol E, Turker Y. " Effect of morning versus evening intake of atorvastatin on major cardiac event and restenosis rates in patients undergoing percutaneous coronary intervention". Am J Cardiology; 97: 44-47, 2006.
 • 17 Dogan A, Ozgul M, Ozaydin M, Aslan SM, Gedikli O, Altinbas A. Effect of clopidogrel plus aspirin on tissue perfusion and coronary flow in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a new reperfusion strategy. Am Heart J. 2005 Jun;149(6):1037-42.
 • 18 Ozguner F., Altinbas A., Ozaydin M., Dogan A., Vural H., Kisioglu AN., Cesur G., Yildirim NG. Mobile phone-induced myocardial oxidative stress: protection by a novel antioxidant agent caffeic acid phenethyl ester. Toxicol Ind Health. 21(9):223-30, 2005.
 • 19 Altınbaş A., Nazlı C., Kınay O., Ergene O., Gedikli Ö., Özaydın M., Doğan, A., Günay G. "Predictors of exercise induced myocardial ischemia in patients with isolated coronary ectesia" The International Journal of Cardiovascular Imaging, 20: 3-17, 2004.
 • 20 Doğan A., Ergene O., Nazlı C., Kınay O., Altınbaş A., Uçarcı Y., Ergene Ü., Gedikli Ö. "Efficacy of propafenon for maintaining sinus rhythm in patients with recent onset or persistent atrial fibrillation after conversion: A randomised, placebo-controlled study", Acta Cardiologica, 59(3): 255-61, 2004.
 • 21 Nazlı C., Kınay O., Ergene O., Yavuz T., Gedikli Ö., Doğan A., Gedikli Ö., Hoşcan Y., Özaydın M., Altınbaş A., Doğan A., Kahraman H., Acar G. "Use of tissue doppler echocardiography in early detection of left ventricular systolic dysfunction in patients with mitral regurgitation", The International Journal of Cardiovascular Imaging, 19: 199-209, 2003.
 • 22 Doğan, A., Özaydın M., Nazlı C., Altınbaş A., Gedikli Ö., Kınay O., Ergene O. "Does Impaired Left Ventricular Relaxation Affect P Wave Dispersion in Patients with Hypertension?," Ann. Noninvasive Electrocard, 8, 189-193, 2003.
 • 23 Doğan, A., Özaydın M., Gedikli Ö., Altınbaş A., Ergene O. "Effect Of Trimetazidine on Exercise Performance in Patients with Coronary Artery Ectasia," Jpn. Heart J., 44 (4), 463-470, 2003.
 • 24 Doğan, A., Acar G., Gedikli Ö., Özaydın M., Nazlı C., Altınbaş A., Ergene O. "A Comparison of P Wave Duration and Dispersion in Patients with Short Term and Long Term Atrial Fibrillation," J. Electrocardiol., 36 (3), 251-255, 2003.
 • 25 Nazlı C., Kınay O., Tunc B., Ergene O., Gedikli O., Ayata A., Doğan A., Altınbaş A., Ergene U., Özaydın M., Yavuz T., Kahraman H. "Diagnostic value of D-dimer and antithrombin-III levels in predicting prosthetic heart valve thrombosis", Tex Heart Inst J, 30 (4): 268-79, 2003.
 • 26 Doğan, A., Tunç B., Ergene O., Özaydın M., Nazlı C., Altınbaş A., Gedikli Ö. "Evaluation of overall fibrinolytic activity in patients with coronary artery ectasia: Global fibrinolytic capacity", The International Journal of Cardiovascular Imaging, 19: 465-471, 2003.
 • 27 Kınay O., Nazlı C., Ergene O., Doğan A., Gedikli Ö., Hoşcan Y., Acar G., Altınbaş A. "Time interval from the initiation of the electrocardiographic P wave to the start of left atrial appendage ejection flow: A novel method for predicting atrial fibrillation recurrence", American Society of Echocardiography, 15(12): 1479-84, 2002.
 • 28 Acar A., Altınbaş A., Oztürk M., Koşar A., Kirazlı Ş., "Selectins in normal pregnancy, pre-eclampsia and missed abortus", International Quarterly of Haematologia, 31(1): 33-38 (2001).
 • 29 Şenaran H., İleri M., Altınbaş A., Koşar A., Yetkin E., Oztürk M., Karaaslan Y., Kirazlı Ş., "Thrombopoietin and mean platelet volume in coronary artery disease" Clinical Cardiology, 24(5): 405-408 (2001).
 • 30 Altınbaş A., Doğan A., Özgüner F., Koşar A., Kirazlı Ş., "Plasma levels of Factor VIIa and vWF activity in non-insulin dependent diabetic patients with coronary artery disease", The Journal of Internal Medical Research, 27(4):185-190 (1999).
 • 31 Kınay O., Yazıcı M., Nazlı C., Acar G., Gedikli O., Altınbaş A., Kahraman H., Doğan A., Özaydın M., Tüzün N., Ergene O. "Tilt training for recurrent neurocardiogenic syncope- Effectiveness, patient compliance, and scheduling the frequency of training sessions", Jpn Heart J; 45(5): 833-843, 2004.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tayyar Ş., Ersoy İ., Altınbaş A., ” Myocardial Bridge at Posterolateral Coronary Artery: Case Report”, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci;24(3):322-4, 2012.
 • 2 Altinbas A, Acar G, Aslan SM. Giant left main coronary aneurysm with coronary artery ectasia.Anadolu Kardiyol Derg. 2005 Mar;5(1):79-80.
 • 3 Altınbaş A., Özaydın M., Doğan A., Gedikli Ö. "Severe myocardial ischemia caused by muscular bridge of the diagonal branch of the left anterior descending coronary artery", Anadolu Kardiyol Derg; 4(3): 277-8, 2004.
 • 4 Hoşcan Y., Altınbaş A., Doğan A. "A case of left main coronary artery aneurysm associated with severe stenosis of left anterior descending artery", Anadolu Kardiyol Derg; 4(3): 274, 2004.
 • 5 Kınay O., Özaydın M., Okutan H., Kahraman H., Nazlı C., Altınbaş A., Ergene O., "Knotting of intracardiac flow directed balloon catheter: a non-surgical technique for removal", International Journal of Angiology, 10:176-177 (2001).
 • 6 Korkut B., Altınbaş A., Sarıgüzel A., Özergin U., Gök H, "Discrete type subaortic stenosis in dextrocardia with situs inversus totalis", International Journal of Angiology, 7, 258-260 (1998).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Nonsymptomatic myocardial bridge causing systolic total narrowing of circumflex artery By: Aksoy Fatih; Bas Hasan Aydin; Altinbas Ahmet; JOURNAL OF THE SAUDI HEART ASSOCIATION Volume: 30 Issue: 2 Pages: 153-156 Published: APR 2018
 • 2 Effect of aortic stiffness on electrocardiographic reperfusion in patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) who underwent primary percutaneous coronary intervention İsmail Barkin Işik, Ahmet Altınbaş, Ali Bağcı, Yunus Emre Okudan, Fatih Kahraman, Serdar Güler, Anatol J Cardiol 2017; 18 (Suppl 1): 10
 • 3 Aspirin resistance may ınduce inflammation and platelet activation in acute coronary syndrome. Fatih Aksoy, Ercan Varol, Hasan Aydın Baş, Ahmet Altınbaş, Ali Bağcı, Yasin Türker. Anatol J Cardiol 2017; 18 (Suppl 1): 42
 • 4 The association between SYNTAX score with new onset atrial fibrillation in patients presenting with acute myocardial infarction. Ali Bağci, Tülay Oskay, Ercan Varol, Ismail Barkin Işik, Yunus Emre Okudan, Fatih Aksoy, Ahmet Altinbas, Mustafa Karabacak, Yasin Türker. Anatol J Cardiol 2017; 18 (Suppl 1): 54
 • 5 İçli A, Altınbaş A, Tayyar Ş, Yücel H, Türker Y, Akçay S, Aksoy F, Uysal BA, Sütçü R, Arslan A. Endothelial nitric oxide synthase Glu298Asp (G894T) gene polymorphism in patients with coronary artery disease. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (OP-019).
 • 6 İçli A, Altınbaş A, Türker Y, Yücel H, Akçay S, Aksoy F, Ersoy I, Sütçü R. The Relationship Between Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism (T-786 C) and İsole Coronary Artery Ectasia. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (OP-067).
 • 7 İçli A, Altınbaş A, Türker Y, Akçay S, Yücel H, Aksoy F, Sütçü R. Uysal BA. Evaluation of lymphotoxin-alpha C804A gene polymorphisms in patients with isole coronary artery ectasia. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (PP-104).
 • 8 İçli A, Altınbaş A, Türker Y, Yücel H, Akçay S, Sütçü R, Arslan A, Aksoy F. Evaluation of lymphotoxin-alpha C804A gene polymorphisms in patients with coronary heart disease. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (PP-105).
 • 9 İçli A, Altınbaş A, Türker Y, Yücel H, Akçay S, Aksoy F, Sütçü R, Baş HA. Genetic Polymorphisms of the human platelet antigens -1 in isole coronary artery ectasia. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (PP-106).
 • 10 İçli A, Altınbaş A, Türker Y, Yücel H, Aksoy F, Ersoy İ, Akçay S,.Sütçü R, Arslan A. Human platelet alloantigens HPA-1 polymorphisms associated with coronary artery disease. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (PP-107).
 • 11 İçli A, Altınbaş A, Yücel H, Aksoy F, Uysal BA, Türker Y, Adalı MK, Ersoy İ. Association between angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism and coronary artery ectasia. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (PP-094).
 • 12 İçli A, Aksoy F, Yücel H, Türker Y, Sütçü R, Uysal BA, Baş HA, Altınbaş A. Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion polymorphism as the genetic predisposition of coronary artery disease. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (PP-095).
 • 13 İçli A, Türker Y, Yücel H, Arslan A, Aksoy F, Uysal BA, Ersoy I, Altınbaş A. The apolipoprotein B R3500Q gene polymorphisms is not associated with coronary artery ectasia. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (PP-096).
 • 14 İçli A, Aksoy F, Yücel H, Akçay S, Sütçü R, Arslan A, Adalı MK, Altınbaş A. Polymorphisms of the apolipoprotein B gene R3500Q in patients with coronary artery disease. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (PP-097).
 • 15 İçli A, Altınbaş A, Yücel H, Türker Y, Tayyar Ş, Aksoy F, Uysal BA, Akçay S, Sütçü R. T-786C Polymorphism of the Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene is Associated with Coronary Artery Disease. 9th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International journal of Cardiology, 2013 (PP-098).
 • 16 Akçay S, Türker Y, Ozaydin M, Yücel H, Altinbaş A. “Frequency of coronary artery ectasia among patients undergoing cardiac catheterization”. Anadolu Kardiyol Derg; 10(2): 191, 2010.
 • 17 DIAGNOSTIC UTILITY OF CARDIAC NATRIURETIC PEPTIDE: NT-PRO BNP II IN HEMODIALYSIS PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION By:Tayyar, S (Tayyar, Senol)[ 1 ] ; Karabacak, M (Karabacak, Mustafa)[ 1 ] ; Gulcan, M (Gulcan, Mehmet)[ 1 ] ; Altinbas, E (Altinbas, Emine)[ 2 ] ; Arslan, A (Arslan, Akif)[ 1 ] ; Icli, A (Icli, Atilla)[ 1 ] ; Akcay, S (Akcay, Selahattin)[ 1 ] ; Varol, E (Varol, Ercan)[ 1 ] ; Uysal, BA (Uysal, Bayram Ali)[ 1 ] ; Altinbas, A (Altinbas, Ahmet)[ 1 ] INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 140 Pages: S34-S34 Supplement: 1 Meeting Abstract: OP-119 Published: APR 2010
 • 18 Demir M, Ozaydin M, Varol E, Doğan A, Altinbaş A. “Effects of metoprolol and diltiazem on plasma homocysteine levels in patients with isolated coronary artery ectasia”. Anadolu Kardiyol Derg; 9(1): 69-70, 2009.
 • 19 Varol E, Ozaydin M, Altinbas A, Akkus I. Unusual combination of coronary artery, bilateral common carotid artery and left common iliac artery aneurysms. Anadolu Kardiyol Derg. Mar;7(1):109-110, 2007.
 • 20 Ozaydin M, Türker Y, Doğan A, Varol E, Aslan SM, Altinbaş A. “An unusual cause of syncope: hyperthyroidism”. Anadolu Kardiyol Derg; 7(4): 453-4, 2007.
 • 21 Varol E, Ozaydin M, Aslan SM, Doğan A, Altinbaş A. “A rare cause of myocardial infarction: acute carbon monoxide poisoning”. Anadolu Kardiyol Derg; 7(3): 322-3, 2007.
 • 22 Ozaydín M, Varol E, Dogan A, Aslan SM, Altínbas A. “multiple tachycardia forms occurring in a patient with Wolff-Parkinson-White syndrome and acute myocardial infarction”. Minerva Cardioangiol ; 55(3): 427, 2007.
 • 23 Ozaydin M, Varol E, Okutan H, Peker O, Doğan A, Altinbaş A, Kahraman H. “ A patient with Turner's syndrome associated with unexplained left ventricular hypertrophy, severe left ventricular systolic dysfunction, atrial septal defect and pericardial effusion”. Anadolu Kardiyol Derg; 7(2): 237-8, 2007.
 • 24 Acar G., Dogan A., Altinbas A., Turker Y. " Recurrent acute stent thrombosis associated with protein C and S deficiencies" The International Journal of Cardiovascular Imaging; 22: 333-337, 2006.
 • 25 Ozaydin M., Varol E., Ozaydin N., Dogan A., Kahraman H., Aslan SM., Altinbas A. "New onset of cardiogenic shock in an asymptomatic octagenarian with patent ductus arteriosus, pre-excitation sindrome and atrial fibrillation", Minerva Cardioangiol 54(3): 395-6, 2006.
 • 26 Altinbas A, Kucuktepe Z, Ozaydin M, Aslan SM, Demir M, Altinbas E. "A rare cause of myocardial infarction: acute inferoposterior myocardial infarction after successful intravenous thrombolytic treatment of mechanical mitral prosthetic valve thrombosis" Int J Cardiovasc Imaging. Oct;21(5):509-12, 2005.
 • 27 Ozaydin M, Dogan A, Altinbas A. "Left atrial myxoma presenting with acute myocardial infarction-a case report" Angiology; 56(6): 767-9, 2005.
 • 28 Acar G, Ozaydin M, Varol E, Aslan SM, Kucuktepe Z, Demir M, Dogan A, Altinbas A. "Membranous interventricular septal aneurysm and associated atrioventricular block causing symptoms in a 65-year-old man." Med Sci Monit. 2005 Dec 19;12(1):CS1-3
 • 29 Varol E., Ozaydin M., Altinbas A., Dogan A. "Low-tension electrical injury as a cause of atrial fibrillation: a case report", Tex Heart Inst J, 31(2):186-7, 2004.
 • 30 Ozaydin M., Gedikli O., Dogan A., Altinbas A., Varol E. "Right coronary artery aneurysm mimicking aortic root dissection", Tex Heart Inst J, 31(2):196-7, 2004.
 • 31 Özaydın M. , Doğan A., Altınbaş A., Varol E. "False-positive Exercise Test Secondary to Wolff-Parkinson-White Syndrome in the Absence of Manifest Preexcitation and Disapperance of ST Depressions After Accessory Pathway Ablation" Jpn Heart J; 45 (6): 1043-1047, 2004.
 • 32 Doğan A., Özaydın M., Altınbaş A., Gedikli Ö. "A giant aneurysm of the circumflex coronary artery with fistulous connection to the coronary sinus: a case report." TheInternational J Cardiovascular Imaging, 19(1): 5-8, 2003.
 • 33 Altınbaş A.,Özaydın M., Kahraman H., Doğan A. "A case with coarctation of the aorta accompanied by coronary ectasia and dilatation of the ascending aorta", The International Journal of Cardiovascular Imaging, 19: 185-187, 2003.
 • 34 Altınbaş A., Aytemur K., Tokgözoğlu L., Öztürk M., Koşar A., Haznedaroğlu İC., Kirazlı Ş., Dündar SV., "Hyperhomocysteinemia and activated protein C resistance in Behcet's disease", Journal of Internal Medicine, 248(3): 267-268 (2000).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Altınbaş A, Ersoy İ ,"ST yükselmeli akut miyokard infarktüsünde tıbbi tedavi", TK J cardiol-special topics;4(3):36-43, 2011.
 • 2 Doğan A., Tüzün N., Türker Y., Özaydın M., Altınbaş A., Akçay S., Aslan S.M. "Proteolitik ve inflamatuvar belirteçlerin koroner ektazi ciddiyeti ile ilişkisi", XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 34(1), SB-037, Antalya, 2006.
 • 3 Doğan A., Türker Y., Akçay S., Özaydın M., Altınbaş A., Acar G., Aslan S.M. "ST yüksekliği olmayan akut koroner sendromlarda sorumlu lezyon kritikliği ile pro-BNP ilişkisi", XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 34(1), SB-087, Antalya, 2006.
 • 4 Kahraman H., Özaydın M., Doğan A., Aslan S.M. Varol E., Türker Y., Dede Ö., Gedikli Ö., Altınbaş A., Akçay S., "İzole koroner arter ektazisi saptanan olgularda arkus aortadan çıkan damarların anjiyografik olarak değerlendirilmesi", XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 34(1), P-112, Antalya, 2006.
 • 5 Özaydın, M., Türker Y., Varol E., Doğan A., Demir M.,Aslan SM., Altınbaş A., Akçay S. "Aritmojenik sağ ventrikül displazisi" MN Kardiyoloji; 13(4): 275-277, 2006.
 • 6 Öztürk Ö., Özaydın N., Bircan A., Şahin Ü., Altınbaş A., Akaya A. "Toplum Kökenli Pnömoni mi? Enfektif Endokardit mi?Streptococcus Viridans Bakteriyemisi" Akciğer Arşivi; 7: 69-71, 2006.
 • 7 Altınbaş A., Küçüktepe Z. "perikardiyal tamponad ve perikardiyosentez" TK Kardiyoloji; 42(2): 31-38, 2006.
 • 8 Özaydın M., Varol E., Altınbaş A., Yavuz T., İbrişim E. "Incidental diagnosis of pseudoaneurysm of the thoracic aorta: An unusual late presentation", SDÜTF Dergisi; 13(4): 32-4, 2006.
 • 9 Acar G., Aslan SM., Türker Y., Altınbaş A. "Kontras madde nefropatisinin önlenmesi" MN Kardiyoloji; 12(3): 220-228, 2005.
 • 10 Demir M., Varol E., Özaydın M., Aslan SM., Doğan A., Altınbaş A. "Abdominal aort anevrizması ile birlikte olan sol ana koroner arterin fuziform anevrizması", MN Kardiyoloji; 12(6): 433-5.
 • 11 Tüzün N., Aslan SM., Altınbaş A. "Koroner arter çıkış anomalisi: Sağ ve sol aortik sinüsten kaynaklanan çift sirkumfleks koroner arter", MN Kardiyoloji; 12(6): 427-9.
 • 12 Tüzün N., Aslan SM., Altınbaş A. "Nadir bir olgu: Spontan koroner arter diseksiyonu", MN Kardiyoloji; 12(6): 430-2.
 • 13 Gedikli Ö., Doğan A., Altuntaş İ., Delibaş N., Altınbaş A., Özaydın M., Aktürk O., Acar G., Kahraman H. "Atriyal fibrilasyon patogenezinde inflamasyonun rolü", XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 33(1), P-113, Antalya, 2005.
 • 14 Gedikli Ö., Doğan A., Altuntaş İ., Delibaş N., Altınbaş A., Özaydın M., Aktürk O., Acar G., Kahraman H. "Farklı atriyal fibrilasyon tiplerinde renin-anjiyotensin sistem aktivasyonunun rolü", XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 33(1), P-120, Antalya, 2005.
 • 15 Acar G., Aslan SM., Türker Y., Özgül M., Akçay S., Altınbaş A. "Hafif-orta düzey böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda kontrast madde nefropatisini önlemede asetilsisteinin etkinliği", XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 33(1), P-161, Antalya, 2005.
 • 16 Ergene O.,Kınay O., Nazlı C., Doğan A., Altınbaş A., Vatansever F., Tüzün N., Kahya N. "İzole koroner ektazisinde kesitsel morfoloji", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), SB-01, Antalya, 2004.
 • 17 Kahraman H., Özaydın M., Doğan A., Aslan S.M., Gedikli Ö., Altınbaş A. "Darlık oluşturmayan koroner ektazili hastalarda iskemi prediktörleri", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), SB-03, Antalya, 2004.
 • 18 Kahraman H., Özaydın M., Doğan A., Aslan S.M., Gedikli Ö., Altınbaş A. "İzole koroner arter ektazisisaptanan olgularda distal aortadan çıkan damarların anjiyografik olarak değerlendirilmesi", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), P-29, Antalya, 2004.
 • 19 Arslan Ç.,Arslan MK., Altınbaş A., Gedikli Ö., Alsancak G., Gültepe M. "Kronik düşük doz kurşun maruziyetinin adolesan erkeklerdeki kardiyak etkileri", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), P-208, Antalya, 2004.
 • 20 Özaydın, M., Doğan A., Altınbaş A., Varol E. "Manifest Preeksitasyon Olmadan Efor Testinde Ciddi ST Depresyonu Ortaya Çıkan Wolff-Parkinson-White Sendromlu Bir Hasta", TGE Dergisi; 1(2): 104-107, 2004.
 • 21 Altınbaş A., Tüzün N., Özaydın M. "Arteryel kompliyans ve aortik stifnes", T Klin. Kardiyoloji; 17(5): 369-374, 2004.
 • 22 Acar G., Gedikli Ö., Altınbaş A. "Kas bandı için nadir bir lokalizasyon: Sol sirkumfleks koroner arter", MN Kardiyoloji; 11(6): 459-460, 2004.
 • 23 Doğan A.., Özgül M., Altınbaş A., Dede Ö. "Akut Miyokard İnfarktüsünde Aspirin-Klopidogrel Kombinasyonunun Koroner Kan Akımı Üzerine Etkisi" XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 31, SB-99, Antalya, 2003.
 • 24 Doğan A., Acar G., Altınbaş A., Öztürk M., Kahraman H. "Atriyal Fibrilasyonun Kardiyoversiyonu Sonrası Uzun Süreli Sinüs Ritmini Öngörmede P Dalga Süresi ve Dispersiyonu", XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 31, P-17, Antalya, 2003.
 • 25 Doğan A., Özgül M., Altınbaş A., Dede Ö., Gedikli Ö. "Akut Miyokard İnfarktüsünde Aspirin-Klopidogrel Kombinasyonunun ST-Segment Rezolusyonu Üzerine etkisi" XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 31, P-69, Antalya, 2003.
 • 26 Doğan, A., Tunç E., Gedikli Ö., Altınbaş A., "Genç Behçet Hastalarında Aortik Stiffnes ve Sol Ventrikülün Diyastolik Fonksiyonları", XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 31, P-160, Antalya, 2003.
 • 27 Doğan, A., Kahraman H., Özaydın M., Altınbaş A. "Miyokard İnfarktüsü ve Ciddi Aort Yetmezliğinin Eşlik Ettiği İlginç Bir Aort Diseksiyonu Vakası", MN Kardiyoloji; 10(5): 391-393 (2003).
 • 28 Altınbaş A. "Stres ekokardiyografide canlılık değerlendirilmesi", TK Kardiyoloji; 16 (6): 515-518 (2003).
 • 29 Doğan A, Ergene O, Nazlı C, Kınay O, Altınbaş A, Uçarcı Y, Ergene Ü, Gedikli Ö. "Atriyal Fibrilasyonda Kardiyoversiyon Sonrası propafenon ile uzun süreli Sinüs Ritminin korunması: Plasebo kontrollü bir çalışma", XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 31, P-16, Antalya, 2003.
 • 30 Gedikli, Ö., Kınay O., Kahraman H., Ergene O., Nazlı C., Altınbaş A., Yavuz T., Acar G., Özaydın M. "Sol Atriyal Trombüs Neovaskülarizasyonu: Olgu Sunumu", Türk Girişimsel Kardiyol. Derg., 5, 54-7 (2001).
 • 31 Tokaç M., Korkut B., Gök H., Altınbaş A., Aydın M. "Endotelinler ve kardiyovasküler sistem", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 18(1):30-39; 1998.
 • 32 Koyuncuoğlu HR., Eren N., Altınbaş A., Duru S., Kara NN., Akhan G., "Primer ve sekonder subaraknoid kanamalarda EKG bulguları ve mortalite", Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 3, 62, Ankara, 1997.
 • 33 Altınbaş A., Korkut B., Ulucan Ş., Gök H., "Üç feokromasitoma vak'ası", Yeni Tıp Dergisi, 14(1): 31-33 (1997).
 • 34 Gök H., Korkut B., Altınbaş A., Tokaç M., Tavlı T., "Koroner arter anomalili iki ilginç olgu", MN Kardiyoloji, 3(2): 153-156 (1996).
 • 35 Altınbaş A., Korkut B., Gök H., Çelik M., "Sol ventrikül hipertrofisi" MN Doktor, 4(5): 280-285 (1996).
 • 36 Korkut B., Gök H., Altınbaş A., Tokaç M., "Ateroskleroz", MN Doktor, 4(5): 288-294 (1996).
 • 37 Korkut B., Gök H., Altınbaş A., Keser A., "Radyoterapi ve intermittan atriyoventriküler tam blok", Yeni Tıp Dergisi, 13(6): 385-386, 1996.
 • 38 Avşar A., Tokaç M., Güner İ., Korkut B., Altınbaş A., "Kardiyak pacemakerler", İç Anadolu Tıp Dergisi, 4(2): 90-98 (1994).
 • 39 Gök H., Korkut B., Altınbaş A., Tokaç M., "Deli bal zehirlenmesi", S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 10(2): 249-251 (1994).
 • 40 Gök H., Korkut B., Altınbaş A., Korkmaz G., "Bir olgu nedeniyle postpartum akut miyokard infarktüsü", T. Klin. Kardiyoloji, 7(4):242-244 (1994).
 • 41 Telli HH., Gök H., Cin VG., Çelik M., Altınbaş A., Tokaç M., "Akut miyokart infarktüsü sonrası gelişen ventriküler septum rüptürü", S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3): 421-425 (1994).
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Doğan A., Özaydın M., Gedikli Ö., Acar G., Altınbaş A., Nazlı C., Ergene O., "Atriyal fibrilasyon süresinin P dalga dispersiyonu üzerine etkisi", XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-58, Antalya, 2002.
 • 2 Kınay O., Nazlı C., Ergene O., Doğan A., Gedikli Ö., Hoşcan Y., Acar G., Altınbaş A., "Elektrokardiyografik P dalgasının başından, sol atriyal apendiks ejeksiyon akımının başlangıcına kadar olan sürenin ölçümü: Atriyal fibrilasyon nüksünün öngörülmesinde yeni bir yöntem", XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, SB-147, Antalya, 2002.
 • 3 Kınay O., Nazlı C., Acar G., Gedikli Ö., Altınbaş A., Kahraman H., Doğan A., Özaydın M., Tüzün N., Ergene O., Özdamar M., "Tekrarlayan nörokardiyojenik senkopun önlenmesinde "TiltTraining" yöntemi uzun dönem takip sonuçları", XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, SB-149, Antalya, 2002.
 • 4 Altınbaş A., Hoşcan Y., Doğan A., Özaydın M., Ergene O., "Postmenapozal kadınlarda koroner arter hastalığı ile serbest testosteron düzeylerinin ilişkisi", XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, SB-207, Antalya, 2002.
 • 5 Yavuz, T., Okutan H., Peker O., Özaydın M., Altınbaş A., Düver H., Öcal A., İbrişim E., "Miyokard İnfarktüsüne Neden Olan Sol Atrial Miksomalı Bir Olgu", 7. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 208, Antalya, 2002.
 • 6 Yavuz, T., Aydın S., Okutan H., Kınay O., Peker O., Nazlı C., Özaydın M., Öztürk B., Odabaşı D., Öcal A., İbrişim E., Altınbaş A., Ergene O., Kutsal A., "Miyokard İnfarktüsüne Neden Olan Sol Atrial Miksomalı Bir Olgu", 7. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi,Özet Kitabı, 457, Antalya, 2002.
 • 7 Altınbaş A., Nazlı C., Günay G., Ergene O., Kınay O., Doğan A., Acar G., Tüzün N., Özaydın M., Kahraman H., "Koroner arter ektazili hastalarda efor testinde iskemi saptanma sıklığı ve anjiyografik akım özellikleri ile ilişkisi", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, SB-13, İzmir, 2001.
 • 8 Kınay O., Nazlı C., Acar G., Gedikli Ö., Altınbaş A., Kahraman H., Doğan A., Özaydın M., Tüzün N., Ergene O., "Nörokardiyojenik senkop tedavisinde "Tilt Training" yöntemi: Erken dönem takip sonuçları", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, SB-19, İzmir, 2001.
 • 9 Kınay O., Nazlı C., Ergene O., Altınbaş A., Doğan A., Günay G., Ağçal C., Gedikli Ö.,Kahraman H., Özaydın M., "Mitral balon valvüloplastisırasında yapılan interatriyal septostominin transmitral hemodinamik parametrelere etkisi", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-20, İzmir, 2001.
 • 10 Doğan A., Gedikli Ö., Altınbaş A., Uçarcı Y., Özaydın M., Kınay O., Nazlı C., Kahraman H., Acar G., Ergene O., "Atriyal fibrilasyonlu vakalarda kardiyoversiyon tipinin P dalga dispersiyonu üzerine etkisi", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-27, İzmir, 2001.
 • 11 Altınbaş A., Günay G., Nazlı C., Ergene O., Doğan A., Kınay O., Hoşcan Y., Gedikli Ö., Özaydın M., "Efor testinde iskemi saptanan koroner ektazili olgularda beta bloker ve kalsiyum kanal blokerlerinin etkinliği", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-72, İzmir, 2001.
 • 12 Doğan A., Günay G., Gedikli Ö., Kınay O., Nazlı C., Altınbaş A., Acar G., Özaydın M., Tüzün N., Ergene O., "Koroner ektazili hastalarda trimetazidinin egzersiz toleransına etkisi", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-73, İzmir, 2001.
 • 13 Doğan A., Tunç B., Nazlı C., Ayata A., Ergene O., Altınbaş A., Kınay O., Günay G., Gedikli Ö., Ergene Ü., "Koroner ektazili hastalarda global fibrinolitik kapasite", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-74, İzmir, 2001.
 • 14 Kınay O., Nazlı C., Ergene O., Gedikli Ö., Altınbaş A., Acar G., Günay G., Doğan A., Yavuz T., "Mekanik mitral kapak replasmanı yapılmış hastalarda sol atriyal apendiks fonksiyonlarını etkileyen faktörler", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-174, İzmir, 2001.
 • 15 Nazlı C., Kınay O., Ergene O., Kahraman H., Yavuz T., Gedikli Ö., Altınbaş A., Doğan A., Ergene Ü., Özaydın M., "Mekanik kapağı olan hastalarda transözefajiyal ekokardiyografi ile asemptomatik nonobstrüktif trombüs taranması", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, SB-152, İzmir, 2001.
 • 16 Nazlı C., Kınay O., Ergene O., Tunç B., Gedikli Ö., Ayata A., Doğan A., Altınbaş A., Ergene Ü., Kahraman H., Hoşcan Y., "Mekanik kapakta trombüs saptanan hastalarda anti-trombin III ve D-dimer düzeyleri", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, SB-153, İzmir, 2001.
 • 17 Nazlı C., Kınay O., Ergene O., Gedikli Ö., Ağçal C., Yavuz T., Kahraman H., Altınbaş A., Doğan A., Özaydın M., Kutsal A., "PISA yönteminin mekanik mitral kapak hastalarında kapak alanı ölçümünde kullanımı", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, SB-155, İzmir, 2001.
 • 18 Kınay O., Nazlı C., Ergene O., Gedikli Ö., Acar G., Tüzün N., Yavuz T., Altınbaş A., Doğan A., Özaydın M., "Bileaflet mitral protez kapakların ventriküler yüzünde mikrokabarcık oluşumunu etkileyen faktörler", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-246, İzmir, 2001.
 • 19 Nazlı C., Kınay O., Yavuz T., Ağçal C., Günay G., Gedikli Ö., Altınbaş A., Doğan A., Düver H., Ergene O., Kutsal A., "Dobutamin stres ekokardiyografinin aort protez kapaklarda hasta-kapak uyumsuzluğunu belirlemede kullanımı", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-251, İzmir, 2001.
 • 20 Nazlı C., Kınay O., Yavuz T., Tenekeci C., Düver H., Acar G., Özaydın M., Altınbaş A., Doğan A., Ergene O., Kutsal A., "Aort kapak replasmanı yapılmış hastalardaki sorin bileaflet protez kapakların hemodinamik özelliklerinin değerlendirilmesi", XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı, P-281, İzmir, 2001.
 • 21 Kınay, O., Özaydın M., Okutan H., Kahraman H., Nazlı C., Altınbaş A., Ergene O., "Düğümlenmiş Swan-Ganz Kateterinin Cerrahi Teknik Kullanmadan Çıkartılması", I. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Özet Kitabı, 39, Diyarbakır, 2001.
 • 22 Kınay O., Nazlı C., Gedikli Ö., Özaydın M., Uçarcı Y., Ergene O., Doğan A., Günay G., Kahraman H., Acar G., Altınbaş A., "Koroner anjiyoplasti sonrasında femoral artere yerleştirilen "sheath" lerin çekilmesi için iki yöntemin karşılaştırılması", VII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, özet kitabı, S-8, İstanbul, 2000.
 • 23 Nazlı C., Kınay O., Uçarcı Y., Gedikli Ö., Ergene O., Özaydın M., Altınbaş A., Kahraman H, , Günay G, Acar G, Doğan A. Stent implantasyonu ve akut-subakut oklüzyon: İki farklı tiklopidin rejiminin karşılaştırılması", VII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, özet kitabı, P-8, İstanbul, 2000.
 • 24 Kınay O., Günay G., Nazlı C., Özaydın M., Doğan A., Uçarcı Y., Kahraman H., Gedikli Ö., Acar G., Ergene O., Altınbaş A., "Koroner arter ektazisi saptanan olguların klinik prezentasyonu ve elektrokardiyografik özellikleri", XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı,P-82, Antalya, 2000.
 • 25 Kınay O., Günay G., Nazlı C., Özaydın M., Doğan A., Uçarcı Y., Kahraman H., Gedikli Ö., Acar G., Ergene O., Altınbaş A., "Göller bölgesindeki koroner arter ektazisi sıklığı", XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı,P-289, Antalya, 2000.
 • 26 Doğan A., Özaydın M., Acar G., Altınbaş A., Kınay O., Günay G., Uçarcı Y., Nazlı C., Ergene O. "Hipertansif sol ventrikül relaksasyon bozukluğu P dalga dispersiyonunu etkiler mi?", XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı,P-170, Antalya, 2000.
 • 27 Kınay O., Nazlı C., Uçarcı Y., Özaydın M., Günay G., Kahraman H., Gedikli Ö., Doğan A., Acar G., Ergene O.,Altınbaş A. "Doku Doppler ekokardiyografi tekniğinin, mitral yetersizliği olan hastalarda sol ventrikül sistolik disfonksiyonu gelişiminin erken tanısında kullanımı", XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, özet kitabı,P-297, Antalya, 2000.
 • 28 Savaş S., Küçük NÖ., Kahramanlar Ş., Altınbaş A., Tuncer S., İbiş E., Erol Ç., "Romatoid artritli hastalarda doppler ekokardiyografi ve radyonüklid ventrikülografi ile kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi", XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Özet Kitabı cilt 2, s.29, Antalya, 1999.
 • 29 Ozgüner F., Genç O., Altınbaş A., Doğan A., Şahin Ü., Koyu A., Tunç B., "Pasif sigara içiciliğinin solunum fonksiyonlarına ve melatonin düzeyleri üzerine etkisi", Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, özet kitabı, p- 66, Eskişehir, 1999.
 • 30 Eroğlu F., Yavuz L., Gökçe B., Altınbaş A., "Supine pozisyondan prone pozisyona geçişte oluşan atriyal fibrilasyon", XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, özet kitabı, 145, Mersin, 1999.
 • 31 Doğan A., Altınbaş A., Koşar A., "Akut koroner sendromlarında trombosit hacmi", XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, özet kitabı, p-184, İstanbul, 1999.
 • 32 Şentürk Z., Altınbaş A., Türker A., Karahan E., "Trakeal entübasyona karşı gelişen hemodinamik yanıtın önlenmesi: Diltiazem, verapamil, lidokain, lidokain ve verapamil kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması", XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, özet kitabı, P-258, Antalya,1998.
 • 33 Doğan A., Tunç E., Altınbaş A., Aygündüz M., Güçlü M., "Akut miyokard infarktüsünde seks hormonları", XXXIV. Ulusal Türk Tıp Kongresi, İstanbul, 1998.
 • 34 Korkut B., Gök H., Cin VG., Şahingeri M., Salman A., Altınbaş A., Tokaç M., Korkmaz G., "The role of insulin and C-peptide in coronary artery disease. Turkish-German joint meeting on hypertension and atherosclerosis", Abstract book, 77, Muğla, 1996.
 • 35 Yeksan M., Korkut B., Altınbaş A., Gök H., Sağmanlıgil Ş., Koşar A., Telli HH., "Premature cardiac valve disease in patient with end-stage renal disease", Turkish-German joint meeting on hypertension and atherosclerosis, Abstract book, 98, Muğla, 1996.
 • 36 Gök H., Korkut B., Çelik M., Telli HH., Altınbaş A., Tokaç M., Korkmaz G., Ulucan Ş., "Coronary heart disease in menauposal period and underlying factors", Turkish-German joint meeting on hypertension and atherosclerosis, Abstract book, 100, Muğla, 1996.
 • 37 Gök H., Korkut B., Ulucan Ş., Korkmaz G., Altınbaş A., Tokaç M., "Association between coronary heart disease and age groups", Turkish-German joint meeting on hypertension and atherosclerosis, Abstract book, 101, Muğla, 1996.
 • 38 Tavlı T., Gökcin A., Altınbaş A., Avşar A., Korkut B., Doğan A., Gök H., "Hipertansif hastalarda karotis arter kompliyansı ve sol ventrikül fonksiyonları", III. Ulusal ekokardiyografi kongresi özet kitabı, 89, Antalya, 1994.
 • 39 Gök H., Korkut B., Korkmaz G., Altınbaş A., Tokaç M., Telli HH.. "Erken postinfarktüs angina ve prognostik önemi", III. Ulusal hipertansiyon ve ateroskleroz kongresi özet kitabı, 7, Antalya, 1994.
 • 40 Gök H., Korkut B., Altınbaş A., Tokaç M., Doğan A., "Hipertansif sol ventrikül hipertrofisinde ventrikül aritmi ve prognoza etkisi", III. Ulusal hipertansiyon ve ateroskleroz kongresi özet kitabı, 14, Antalya, 1994.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Evaluation of the predictive value of echocardiographic aortic stiffness and distensibility for thromboembolism risk in patients with ST elevation myocardial infarction" Isık IB, Altinbas A, Aksoy F, Kahraman F, Bagci A. 34. Uluslararası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 20-23 Ekim 2018 Antalya.
 • 2 Turker Y, Akcay S, Dogan A, Karabacak M, Ozaydin M, Altinbas A. "The effect of the renin angiotensin aldosteron system blockers on the success of cardioversion and early recurrence of atrial fibrillation". The third clinical vascular biology congress, Antalya, KVBD-18, 2007. (European journal of clinical investigation Vol 37, No 4, 2007)
 • 3 Ozaydin M, Varol E, Dogan A, Aslan SM, Kucuktepe Z, Ozturk M, Altinbas A, Ozturk B, Ozgul M, Akcay S, Gedikli O, Gonul E. "Effect of atorvastatin on the recurrence rates of atrial fibrillation after electrical cardioversion". The second annual congress on update in Cardiology and cardiovascular surgery, Bodrum, abstract number P107, 2006. (Clinical Cardiology Vol 29, supp3, 55, 2006).
 • 4 Ozaydin M, Kapan S, Peker O, Tuzun N, Varol E, Dogan A, Okutan H, Yavuz T, Aslan SM, Altinbas A, Ocal A, Ibrisim E. "Statin use b3efore the by-pass surgery decreases the incidence and shortens the duration of postoperative atrial fibrillation". The second annual congress on update in Cardiology and cardiovascular surgery, Bodrum, abstract number P109, 2006. (Clinical Cardiology Vol 29, supp3, 56, 2006).
 • 5 Ozaydin M, Dede O, Dogan A, Altinbas A, Aslan SM, Varol E, Ozturk M, Turker Y, Acar G, Karabacak M, Tayyar S, Icli A. " Effect of morning versus evening intake of atorvastatin on major cardiac event and restenosis rates in patients undergoing percutaneous coronary intervention". The second annual congress on update in Cardiology and cardiovascular surgery, Bodrum, abstract number P189, 2006. (Clinical Cardiology Vol 29, supp3, 69, 2006).
 • 6 Doğan A, Tuzun N, Kaya S, Turker Y, Ozaydın M, Altınbaş A. The role of matrix destruction and inflammatory markers in coronary artery ectasia. II. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi 26-30 Nisan 2006, Antalya. European Journal of Clinical Investigation;36; 267-290, 2006.
 • 7 Doğan A., Gedikli O., Acar G., Ozaydin M., Altınbaş A., Aslan SM. Relationship between atrial fibrillation and inflammation. Congress of European Society of Cardiology, Munich 2005.
 • 8 Ergene O., Kınay O., Nazlı C., Doğan A., Altınbaş A., Vatansever F., Tüzün N., Kahya N., "Cross sectional morphology in isolated coronary artery ectasia", Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery XVI. Annual Meeting, Bodrum, abstract number 069, 2004. (The Heart Surgery Forum Vol 7, supp 2, B21, 2004)
 • 9 Hoşcan Y., Hoşcan MB., Altınbaş A., Doğan A., Özaydın M., "The relationship between coronary artery disease and serum free testosterone level in postmenopausal women", Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery XVI. Annual Meeting, Bodrum, abstract number P121. (The Heart Surgery Forum Vol 7, supp 2, B,101, 2004)
 • 10 Doğan A., Kahraman H., Öztürk M., Özaydın M., Altınbaş A., " P wave dispersion and left atrial appendage function for predicting recurrence after conversion of atrial fibrillation and relation of P wave dispersion to appendage function", European Society of Cardiology XXV. Annual Congress, Viyana, abstract number 2080, 2003. (Eur Heart J, vol 24, p2080, WB Saunders, London, 2003).
 • 11 Doğan A., Nazlı C., Ergene O., Kınay O., Altınbaş A., Uçarcı Y., Ergene Ü., Gedikli Ö., "Efficacy of propafenon for maintaining sinus rhythm in patients with recent oncet or persistent atrial fibrillation after cardioversion: A placebo-controlled study", European Society of Cardiology XXV. Annual Congress, Viyana, abstract number 2750, 2003. (Eur Heart J, vol 24, p2750, WB Saunders, London, 2003).
 • 12 Kınay O., Nazlı C., Ergene O., Doğan A., Gedikli Ö., Hoşcan Y., Acar G., Altınbaş A., "Tıme interval from the initiation of the electrocardiographic P wave to the start of left atrial appendage ejection flow: A novel method for predicting atrial fibrillation recurrence", European Society of Cardiology XXIV. Annual Congress, Berlin, abstract number 46, 2002.
 • 13 Doğan A., Tunç B., Gedikli Ö., Ayata A., Nazlı C., Altınbaş A., Ergene O., "Global fibrinolytic capacity in patients with coronary ectasia", European Society of Cardiology XXIV. Annual Congress, Berlin, abstract number 417, 2002.
 • 14 Dogan A., Özaydın M., Acar G., Altınbaş A., Ergene O., Nazlı C., Kınay O., Günay G., Uçarcı Y., "Does impaired left ventricular relaxation in hypertensive patients affect P wave dispersion?", 5th Word Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound, Seoul, Abstracts Book P-307, 2001.
 • 15 Nazlı C., Kınay O., Yavuz T., Altınbaş A., Gedikli Ö., Ağçal C., Günay G., Kahraman H., Özaydın M., Doğan A., Ergene O., Kutsal A., " Application of proximal isovelocity surface area method to estimate prosthetic mitral valve area in transesophageal echocardiography", 5th Word Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound, Seoul, Abstracts Book P-294, 2001.
 • 16 Kınay O., Nazlı C., Uçarcı Y., Özaydın M., Altınbaş A., Günay G., Kahraman H., Gedikli Ö., Acar G., Ergene O., "Use of tissue doppler echocardiography in early dedection of systolic dysfunction in patients with mitral regurgitation", Heart Failure 2001, Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology, Barcelona, Vol. 3, supp.1, S7, Elsevier, Amsterdam, 2001.
 • 17 Altınbaş A., Nazlı C., Kınay O., Ergene O., Gedikli Ö., Özaydın M., Doğan A., Günay G., "Predictors of exercise induced myocardial ischemia in patients with isolated coronary artery ectasia", European Society of Cardiology XXIII. Annual Congress, Stockholm, abstract number 81350, 2001.
 • 18 Nazlı C., Kınay O., Ergene O., Kahraman H., Yavuz T., Gedikli Ö., Altınbaş A., Doğan A., Özaydın M., Ergene Ü. "Screening of asymptomatic mechanical valve thrombosis by transesophageal echocardiography", Fifth annual and plenary meeting of the working group on echocardiography of the ESC, Nice, European J Echocardiography; 2(supp A): S32-200, 2001.
 • 19 Kınay O., Nazlı C., Ergene O., Gedikli Ö., Altınbaş A., Acar G., Günay G., Doğan A., Yavuz T., Özaydın M. "Factor influencing left atrial appendage functions in patient with prosthetic mitral valve", Fifth annual and plenary meeting of the working group on echocardiography of the ESC, Nice, European J Echocardiography; 2(supp A): S39-230, 2001.
 • 20 Nazlı C., Kınay O., Ergene O., Gedikli Ö., Acar G., Tüzün N., Yavuz T., Altınbaş A., Doğan A., Özaydın M. "Factors influencing spontaneous microbubble formation on the ventricular side of mechanical bileaflet mitral valves", Fifth annual and plenary meeting of the working group on echocardiography of the ESC, Nice, European J Echocardiography; 2(supp A): S39-231, 2001.
 • 21 Şenaran H., İleri M., Altınbaş A., Koşar A., Öztürk M., Karaaslan Y., Kirazlı Ş., "Thrombopoietin and mean platelet volume in coronary artery disease", 5th Congress of The European Haematology Association, Birmingham, The Hematology Journal, Vol. 1, suppl. 1, 528, Birmingham, 2000.
 • 22 Altınbaş A., Aytemur K., Tokgözoğlu L., Koşar A., Haznedaroğlu İC., Kirazlı Ş., Dündar S., "Hyperhomocycteinemia and activated protein C resistance in Behcet's disease", American Society of Hematology 41th Annual Meeting, New Orleans, Blood, 94: (10), suppl. 1, 3552, Saunders, Washington, 1999.
 • 23 Dogan A., Altınbaş A., Koşar A., "Effects of smoking on hemostatic factors in patients with coronary artery disease", American Society of Hematology 41th Annual Meeting, New Orleans, Blood, 94: (10), suppl. 1, 3549, Saunders, Washington, 1999.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Antrenmanlı ve antrenmansız kişilerde egzersizin kardiyak parametreler ve antioksidan sistem üzerine etkileri" Fizyoloji doktora tezi, tez danışmanı Prof.Dr. Sadettin Çalışkan
 • 2 "Koroner arter hastalığında fibrinojen ve faktör VII'nin rolü" Tez danışmanı Doç.Dr. Hasan Gök
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 "Aortik sertliğin primer perkütan koroner girişim sonrasında ekokardiyografik reperfüzyon üzerine etkisi", Araş. Gör. Dr. İsmail Barkın Işık, Danışman Prof.Dr. Ahmet Altınbaş
 • 2 "Isparta ve çevresinde klopidogrel ve aspirin direncinin araştırılması"Araş. Gör. Dr. Fatih Aksoy, Danışman Prof.Dr. Ahmet Altınbaş
 • 3 "İzole Koroner Arter Ektazisi hastalarında endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizminin (T-786 C) araştırılması", Araş.Gör. Dr.Atilla İçli, Danışman Prof.Dr. Ahmet Altınbaş
 • 4 "Koroner Arter Ektazisi ve insülin direnci arasındaki ilişki", Araş.Gör. Dr.Salaheddin Akçay, Danışman Prof.Dr. Ahmet Altınbaş
 • 5 "Deneysel ateroskleroz modelinde homosistein düşürücü ve antioksidan tedavinin anti-aterosklerotik etkinliği" Araş.Gör. Dr. Mustafa Özgül, Danışman Doç.Dr. Ahmet Altınbaş
 • 6 "Koroner Arter Ektazili Olgularda Kronik Flor Maruziyetinin Araştırılması" Araş.Gör. Dr.Özkan DEDE, Danışman Doç.Dr. Ahmet Altınbaş
 • 7 "Romatizmal mitral kapak hastalığında mekanik kapak replasmanı sonrası sol atriyal apendiks fonksiyonlarının araştırılması" Araş.Gör. Dr. Yeşim Hoşcan, Danışman Doç.Dr. Ahmet Altınbaş
 • 8 "İzole koroner arter ektazisi saptanan hastalarda egzersizle iskemi sıklığı, iskeminin koroner anjiyografik bulgularla ilişkisi, beta bloker ve kalsiyum kanal blokerlerinin iskemi üzerine etkisi" Araş. Gör. Dr. Gürhan Günay, Danışman Yrd.Doç.Dr. Ahmet Altınbaş
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "Girişimsel Kardiyoloji /Karotis ve perifer vasküler-2" Oturum Başkanı, 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 20-23 Ekim 2018 Antalya
 • 2 "Kardiyak Görüntüleme 1: İntima media Kalınlığı" Oturum Başkanı, 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2017 Antalya
 • 3 "Koroner Arter Hastalığında Klinik Belirteçler" Oturum Başkanı, 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 20-23 Ekim 2016 Antalya
 • 4 "Sözlü Bildiriler 8" 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Oturum Başkanı, 22-25 Ekim 2015, Antalya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 " EVAR - TEVAR", 25. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 3-6 Mayıs 2018, Antalya
 • 2 "Türkiye'de yapılmış yeni çalışmalar", Oturum Başkanı, 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2012 Antalya
 • 3 "Sözlü Bildiri-Kardiyolojide Genel Konular I" “ Oturum Başkanı, 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2010, İstanbul
 • 4 "Günlük Uygulamada Kardiyoloji", Oturum Başkanı, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim 2008, İstanbul
 • 5 "Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği Kursu",III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 28 Kasım – 02 Aralık 2007, Antalya
 • 6 "Kardiyak Aciller-1", Oturum Başkanı, TKD 2007 Güncelleme Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi, 15-16 Aralık 2007, İzmir
 • 7 "Protez kapak hastalarında gelişebilen sorunlar", konulu sempozyumda Oturum Başkanı, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya
 • 8 "Koroner arter hastalığı: Obezite, metabolik sendrom, diyabet", Oturum Başkanı, XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Kasım 2004, Antalya
 • 9 "Koroner Arter Hastalığı, Genetik ve Olası Yeni Belirleyiciler", Oturum Başkanı, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2003, Antalya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Kapak hastalıklarında zor kararlar" Panelist, 4. Kardiyobahar Kardiyoloji bahar Güncellemesi, 2-5 Mart 2017 KKTC
 • 2 "Hipertansiyonda karşıt görüşler", TKD Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, Konuşmacı, 8-11 Mayıs 2014, İzmir
 • 3 "Zor Hastalar, Zor Lezyonlar / Olguya Dayalı Tartışma", 4.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi,28 Kasım – 2 Aralık 2008, Antalya
 • 4 "Stres Ekokardiyografide Canlılık Değerlendirilmesi", TKD Ekokardiyografi Çalışma Grubu VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Konuşmacı, 14-18 Mayıs 2003, Trabzon
 • 5 "İlaç Kaplı Stent Uygulamaları", X. Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, panelist, 11-14 Haziran 2003, İstanbul
 • 6 "Kadınlarda göğüs ağrısına nasıl yaklaşalım?", XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Konuşmacı, 11-14 Ekim 2003, Antalya
 • 7 "TKD Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzunu Nasıl Yansıtalım", XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Konuşmacı, 5-8 Ekim 2002, Antalya
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Rosuvastatin", Konuşmacı, 22.04.2011, Isparta
 • 2 "Klopidogrel", Konuşmacı, 29.04.2011, Isparta
 • 3 "Rosuvastatin", konuşmacı, 01.10.2010, Isparta
 • 4 "Akut koroner sendromlar ve klopidogrel", Konuşmacı, 30.03.2007, Isparta
 • 5 "Kalp yetersizliği tedavisinde yenilikler", Konuşmacı, 16.11.2004, Afyon
 • 6 "Kalp yetersizliği tedavisinde yenilikler", Konuşmacı, 09.10.2004, Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Echocardiography study group of European Society of Cardiology
 • 2 Türk Kardiyoloji Derneği
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Ege Tıp Dergisi
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 3 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 4 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 5 Ege Tıp Dergisi
 • 6 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 7 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 8 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 9 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 10 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 11 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 12 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 13 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 14 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 15 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 16 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 17 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 18 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 19 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 20 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 21 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 22 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 23 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 24 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 25 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 26 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 27 Türk Kardiyoloji Dergisi
 • 28 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 29 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 30 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 31 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 32 Kocatepe Tıp Dergisi
 • 33 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • 34 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
acil hipertansiyon
Akut koroner sendromlar
Aterosklerozis
EKG
Fizik Muayene
Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım
Hipertansiyon
Kalp Hastalıkları ve Gebelik
Kalp Kapak Hastalıkları
Kanıta Dayalı Tıp
KARDİYOJENİK ŞOK
Kardiyolojide sık kullanılan ilaçlar
Kardiyolojide tanı yöntemleri
Kronik iskemik kalp hastalıkları
Yukarı çık