Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Tamer KARAASLAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tamer KARAASLAN
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2112421
E-Posta tamerkaraaslan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 31.7.1989
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Pediatrik Nöroşirurji
YAYINLAR
VERDİĞİ DERSLER
Çocukluk çağı nöroşirurji hastalıkları ve gelişimsel anomaliler
Genel ve perioperatif değerlendirme
İntervertebral disk ve omurganın dejeneratif hastalıkları
Kranial ve spinal travma
Nöroonkoloji
Nöroşirurji
Nöroşirurji de cerrahi teknikler
Nöroşirurji ye giriş
Nöroşirurjide tanısal tetkikler
Periferik, kranial ve otonomik sinir sistemi hastalıkları
Santral Sinir sisteminin damarsal hastalıkları
Sinir sistemi enfeksiyonları
Sterotaksik nöroşirurji ve fonksiyonel nöroşirurji
Yukarı çık