Süleyman Demirel Üniversitesi
BÖLÜM TANITIMI
      Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1994 yılında Prof Dr Ahmet Akkaya tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalımızda halen 5 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Kliniğimizde bugüne kadar 16 Göğüs Hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir.
 
 
ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI:
Astım ve Allerji
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Akciğer Kanserleri ve Tedavisi
Sigara Bıraktırma Tedavisi
Solunumsal Uyku Hastalıkları
 
ANABİLİM DALIMIZ HALEN AŞAĞIDAKİ ÜNİTELERE GÖRE ORGANİZE OLARAK ÇALIŞMAKTADIR
 
1- ANABİLİM DALI SERVİSİ: Klinik 22 yataklı olup klinik içinde uyku laboratuvarı, solunum fonksiyon testleri laboratuvarı, girişimsel işlemlerin yapıldığı ünite, bulunmaktadır.
 
a- SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ LABORATUVARI:Tüm Akciğer kapasitelerinin, statik ve dinamik hacimlerinin ölçülmesi, reversibilite, helyum gazı ile karbonmonoksit difüzyon kapasitesi gibi tüm solunum fonksiyon testleri ölçülmekte, uluslararası standartlara göre raporlanmaktadır.
 
b-GİRİŞİMSEL İŞLEMLERİN YAPILDIĞI ÜNİTE: Bu ünitede plevra hastalıklarının tanısı için plevral biyopsileri, torasentez işlemleri uygulanmaktadır.
 
c-UYKU BOZUKLUKLARI MERKEZİ: Uyku apnesi, uykuda solunumun durmasıdır. Son yıllarda bu konunun önemi kavranmıştır ve Türkiye'de insidansı %l-5 arasındadır. Uykuda horlama, gündüz uykululuk hali sık görülen belirtilerdir ve kilo artışı, alkol kullanımıyla horlama artar. Bu hastalarda bir işe konsantre olma güçlüğü, gündüz uyuklamaları vardır ve araç kullanırken uyuyakalmaları ölümlerle sonuçlanan ciddi trafik kazalarına yol açabilmektedir. Ayrıca kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi komplikasyonlar da bu hastalarda görülebilir. Polisomnografı Laboratuarı (uyku laboratuvarı) kesin tanı konulmasında gereklidir. Hastalar bir gece boyunca hasta yatırılır, uyku evreleri, arousal, solunum eforu, hava akımı, elektrokardiyografi, elektromyografı, elektroensefalografi, oksijen satürasyonu kayıtları alınır. Ayrıca uyku apne tanısı alan ve CPAP ihtiyacı olan hastalarda ek bir çalışma ile titrasyon yapılır. Bu laboratuarda 5 sorumlu öğretim üyesi bulunmaktadır. Teknisyenler hastaların polisomnografı kayıtlarını yapmaktadırlar.
 
2- ANABİLİM DALIMIZIN GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
 
a- GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ: Tüm akciğer hastalıkları (astım-KOAH-akciğer kanseri-uyku bozuklukları-intertisyel akciğer hastalıkları-zatüre gibi) ile ilgili tanı ve tedavi işlemlerinin yapıldığı birimdir. Göğüs Hastalıkları polikliniği içinde aşağıda geçen üniteler bulunmaktadır.
 
i- ASTIM VE ALLERJİ: Astım hastaların düzenli takibi, tedavilerin düzenlenmesi ve tanısal işlemler uygulanmaktadır. Doğru inhaler ilaç kullanımını da içeren hasta eğitimi bu polikliniğin önemli hizmetlerinden birisidir.
 
ASTIM-ALLERJİ ÜNİTESİNDE VERİLEN HİZMETLER
1. Poliklinik
2. Yatan hasta takibi
3. Allerji deri testleri (prick test, intradermal test, yama testleri)
4. İlaç testleri (deri testi, provokasyon testleri)
5. Hasta ve ailesinin eğitimi
a. İlaç kullanım şekilleri
b. Allerjenden korunma yöntemleri
c. Allerjik hastalıklar hakkında bilgilendirme
6. İmmünoterapi (Aşı tedavisi)
 
ii_KOAH: KOAH’lı hastaların düzenli olarak takibi bu hastalığın kontrolünde en önemli unsurlardan birisidir. Bu poliklinikte her hasta düzenli olarak doktor kontrolünde izlenmekte, akciğer fonksiyonları, egzersiz kapasitesi, oksijenasyon, genel sağlık durumu, beslenme durumu, ek hastalıklar, varsa komplikasyonlar değerlendirilmektedir. Doğru inhaler ilaç kullanımını da içeren hasta eğitimi bu polikliniğin önemli hizmetlerinden birisidir.
 
iii- SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ: Sigara Bırakma Polikliniği farmakoterapinin yanı sıra başvuranlara, bireysel bir bırakma programını sunmaktadır. Program sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu başarmaları ve sürdürmelerini sağlayan kişisel bilinçlenme, destek ve gerekli olan durumlarda ilaç tedavisi ile sürecin düzenli olarak takibinden oluşmaktadır. Burada konuda deneyimli iki göğüs hastalıkları uzmanı haftalık olarak başvuran kişilerle bireysel görüşmeler yapmaktadır. Bırakma süreci olan ilk 3 ay süresince düzenli izlemin ardından, tekrar başlama oranlarının yüksek olduğu ilk 1 yılda bunu engellemek amacıyla düzenli takip sürdürülmektedir.
 
b-BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ: Bronkoskopi göğüs hekimliğinin en sık kullanılan invaziv tanı yöntemidir. Bronkoskopi hava yollarının doğrudan olarak görülerek incelendiği, sitolojik ve patolojik örneklerin alındığı endoskopik bir inceleme yöntemidir. Hem tanısal hem de tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Tanı veya tedavi amaçlı girişimler için video monitorizasyonlu fıberoptik bronkoskopi setimiz mevcuttur. Ve her türlü bronkoskopik müdahale (gözlem, bronkoskopik aspirasyon, lavaj, bronkoalveoler lavaj, fırçalama, mukozal biyopsi, trans bronşiyal biyopsi, transmural iğne aspirasyonu, yabancı cisim çıkartılması) tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.
 
 
c-EBUS (ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ): EBUS bronkoskop cihazı ile havayollarına girildikten sonra bronkoskopun çalışma kanalından gönderilen bir prob ile gerek hava yolları
duvarı, gerekse havayolunun dışındaki yapıların ve akciğerin incelenmesi işlemidir. İnvaziv girişimler arasında kabul edilmektedir. EBUS işlemi ile akciğer kanseri tanısı (hava yolunda tümörün invazyon derinliğinin belirlenmesi), periferik intrapulmoner lezyon tanısı, lenf nodu evrelemesi yapılabilmektedir.
 
 
 
İLETİŞİM: 211 91 97 
Son güncelleme tarihi: 8.4.2019
Yukarı çık