Süleyman Demirel Üniversitesi

 

BÖLÜM TANITIMI

      Kalp Merkezi 28 Kasım 1999 yılında fiilen açıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak o yıldan itibaren bir bölge hastanesi edası ile ciddi sayıda ameliyatlar yapılmaya başlandı. Bölgeden birçok çevre ilden hasta tedavi edilen Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde koroner bypas, kalp kapak ameliyatları, konjenital kalp hastalıkları, karotis arter darlıkları, aort diseksiyonları, her türlü damar ameliyatı, lazerle varis operasyonları, kök hücre nakli, diyaliz hastalarının damar erişim yolları ve endovasküler yolla lokal anestezi altında kasıktan abdominal aort anevrizma tamirleri gibi kalp ve damar cerrahisinde tüm dünyada ne yapılıyorsa dünyayla eşzamanlı olarak kliniğimizde de yapılmaktadır.

 

     Kliniğimizde yıllık 300 civarında açık kalp ameliyatı,1000 civarında diğer ameliyatlar yapılmaktadır. Dünyada çıkan her türlü yeni operasyon metodu anında kliniğimizde de eşzamanlı olarak yapılmakta olup birçok konuda Türkiye’de en aktif çalışan ve bilinen kliniklerden biridir. 9 uzman yetiştirmiş olup farklı illerde hizmet etmektedirler. Asistan hekimler farklı ülkelere mesleki becerilerini artırmak için gönderilmektedir.

      Kliniğimizde ciddi dergilerde yayınlanan ilginç klinik ve laboratuar araştırmaları yapılmaktadır. Poliklinik hizmetleri aksamadan verilen kliniğimizde öğretim üyeleri de hasta bakmaktadır. Ulusal ve uluslar arası toplantılara bildirilerle katılınılmakta olup güncel gelişmeler yakın olarak takip edilmektedir.

 

İLETİŞİM: 211 91 47 

Son güncelleme tarihi: 1.11.2017
Yukarı çık